Nyugdíjkalkulátor
Születési éve
Hány év munkaviszonnyal rendelkezik 2011-et megelőzően?
Előre láthatóan még hány év munkaviszonyt szerez a nyugdíjba vonulásig?
Hány bónusz évet szerzett a munkába állást megelőzően?
Hány bónusz évet szerzett a munkába állást követően, 2011-et megelőzően?
Előre láthatóan hány bónusz évet szerez még a nyugdíjba vonulásig?
Az első munkába állás éve
Mennyi volt az átlagos havi bruttó keresete munkakezdésének évében?

Az Ön által megadott jövedelem az akkori
országos bruttó átlagkereset xxx%-a.

Melyik évben rendelkezett 2011-et megelőzően utoljára rendszeres munkajövedelemmel?
Mennyi volt az átlagos havi bruttó keresete abban az évben?

Az Ön által megadott jövedelem az akkori
országos bruttó átlagkereset xxx%-a.

Várakozása szerint a havi bruttó országos átlagkereset hány százalékát fogja Ön keresni a nyugdíjba vonulásakor? %
Tagja valamelyik magánnyugdíjpénztárnak?
Magánnyugdíjpénztári tagságának kezdete
Szeretné-e, hogy a számítás figyelembe vegye az Ön által ismert legutóbbi egyenlegét?
Mekkora átlagos éves, infláció feletti hozamot vár el magánnyugdíjpénztárától?

Előreláthatóan legkorábban xxx-ben vonulhat öregségi nyugdíjba

Tiszta TB nyugdíj (2010-11 változásokat nem érintik) Vegyes TB-MNYP nyugdíj (2010-es szabályok alapján 8%) Vegyes TB-MNYP nyugdíj (2011-es szabályok alapján 10%)
TB nyugdíj valorizált értéke 2029  Ft  Ft  Ft
TB nyugdíj jelenértéke  Ft  Ft  Ft
Magánnyugdíjpénztári járadékra váltható összeg 2029  Ft  Ft  Ft
Magánnyugdíjpénztári nyugdíj értéke 2029  Ft  Ft  Ft
Magánnyugdíjpénztári nyugdíj jelenértéke  Ft  Ft  Ft
Várható nyugdíj 2010. évi értéke (TB+MNYP)  Ft  Ft  Ft
Örökölhetőség
Az Ön 45 éves korban való elhalálozása esetén örökölhető összeg jelenértéken 0 Ft  Ft  Ft
Az Ön 50 éves korban való elhalálozása esetén örökölhető összeg jelenértéken 0 Ft  Ft  Ft
Az Ön 55 éves korban való elhalálozása esetén örökölhető összeg jelenértéken 0 Ft  Ft  Ft
Az Ön 60 éves korban való elhalálozása esetén örökölhető összeg jelenértéken 0 Ft  Ft  Ft

Amennyiben úgy gondolja, hogy az állami nyugdíjrendszer a jelenlegi formájában hosszú távon fenntarthatatlan, így inkább a saját megtakarí-tásában bízik, emellett fontosnak tartja a magán-nyugdíjpénztáránál életpályája során felhalmozott több tízmilliós megtakarítása örököl- hetőségét, ide kattintson.

Amennyiben bízik abban, hogy a nyugdíjtörvény jelenlegi, magánnyugdíjpénztári tagokat diszkrimináló jellegét néhány éven belül megváltoztatják és a pénztártagok is jogot szereznek a társadalom-biztosítási nyugdíjra munkál-tatójuk nyugdíjcélú befizetései alapján, valamint bízik a Stabilitás Pénztárszövetség alkotmánybírósági és más, egyéb fórumokon jogorvoslatot kérő beadványainak siker- ességében, ide kattintson.

Amennyiben biztos abban, hogy a tisztán állami forrásból nyugdíjat ígérő társadalom-biztosítási rendszer hosz- szútávon is működőképes marad, és képes önmagában is biztosítani a megélhetéshez szükséges nyugdíjat, figyelem- be véve, hogy az aktív munkavállalók száma már napjainkban is folyamatosan csökken, míg a nyugdíjasok száma nő, ide kattintson.

Válasszon a járadékszámítási
eredmények közül!

A nyugdíjkalkulátorral kiszámolt eredmény figyelembevétele mellett érdemes lehet megfontolni a maradást, ha úgy gondolja, hogy:

  • a jogorvoslati kérelmek eredményre vezetnek, így a magánnyugdíjpénztári tagok is jogot szereznek a társadalombiztosítási nyugdíjra. Ekkor a második oszlopban szereplő eredmény nyújthat segítséget a döntésben.
  • a demográfiai folyamatokat figyelembe véve a tisztán állami nyugdíjrendszer hosszú távon nem tűnik fenntarthatónak, mivel egyre kevesebb kereső járulékaiból kell majd fizetni egyre több időskorú nyugdíját.
  • fontos szempont a magánnyugdíjpénztáránál életpályája során felhalmozott több milliós megtakarítása örökölhetősége és egyéni számlán történő nyomon követhetősége.